GENEZIS zväzok 5 a 6 Knihy lekcií Kryštalizačné štúdium Listu Rimanom

Jednoduchý cirkevný život

Kdekoľvek sme, a kdekoľvek pôjdeme, mali by sme sa stretávať s ostatnými svätými ako súhrnné Telo na vyjadrenie, prežívanie, vyvyšovanie a kázanie Krista jednoduchým spôsobom. Veríme, že toto je niečo, čo Pán obnoví v týchto posledných dňoch. Nechceme mať žiaden druh hnutia; práve naopak, pochopili sme, že Pán nás vyvedie z negatívnych vecí, privedie nás späť do pôvodného stavu cirkvi a povedie nás, aby sme mali úplne jednoduchý cirkevný život.

Sebapoznanie a Božie svetlo

Kresťan nikdy nerobí pokroky v duchovnosti, pokiaľ nepozná sám seba. Pokiaľ človek nepozná sám seba, nebude sám seba ani súdiť a teda nebude mať duchovné požehnania. Kvôli nedostatku sebapoznania máme nevedomky srdce plné sebauznania a sebadôvery. Považujeme sa za dôveryhodných a nedokážeme pochopiť význam Pánových slov: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15:5).

Dvaja duchovia

V Novom zákone sú tri verše, ktoré hovoria o dvoch duchoch - ľudskom duchu a zároveň aj o božskom Duchu. Sú to dôležité verše, ktoré by ste sa mali naučiť naspamäť. Je to Ján 3:6, Ján 4:24 a Rimanom 8:16. Mnohí, aj napriek tomu, že sú kresťanmi už veľa rokov, dvoch duchov v týchto veršoch nikdy neuzreli. A pritom ide o základnú pravdu týkajúcu sa Boha, Jeho úmyslu a našej kresťanskej skúsenosti.
Obrázok