SEBEPOZNÁNÍ A BOŽÍ SVĚTLO

Obrázok

Kresťan nikdy nerobí pokroky v duchovnosti, pokiaľ nepozná sám seba. Pokiaľ človek nepozná sám seba, nebude sám seba ani súdiť a teda nebude mať duchovné požehnania. Kvôli nedostatku sebapoznania máme nevedomky srdce plné sebauznania a sebadôvery. Považujeme sa za dôveryhodných a nedokážeme pochopiť význam Pánových slov: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15:5).

Aj keď sebapoznanie nemôže uviesť okamžitú znalosť Božej vôle, môže uviesť poznanie toho, čo sa v nás skrýva a čo bráni porozumeniu Božej vôli. Preto je pre poznanie Božej vôle nutné sebapoznanie.  

POZRITE SI SÚVISIACE BROŽÚRY alebo prejdite do E-shopu.

KRYSTALIZAČNÍ STUDIUM LISTU ŘÍMANŮM

 

ObrázokList Římanům je list o Božím evangeliu. Celá kniha, od první kapitoly o osobě Bohočlověka Ježíše Krista a Boží spravedlnosti až do šestnácté kapitoly o místních církvích jako vyjádření Těla Kristova, je evangelium, dobrá zpráva, radostná zvěst. Žádná jiná kniha nepodává Boží evangelium tak celistvě.

V knize Krystalizační studium listu Římanům Witness Lee objasňuje, že středem evangelia je Bohočlověk Ježíš Kristus, obsahem evangelia je dynamické Boží spasení ve své plnosti a strukturu evangelia tvoří Boží spravedlnost, Kristův život a víra věřících. Středem, obsahem i strukturou evangelia je tedy jednoduše Kristus: On je zdroj našeho dokonalého spasení a On je také naše spravedlnost, život a víra.

PREČÍTAJTE SI PRVÚ KAPITOLU alebo prejdite do E-shopu.

Dvaja duchovia: Božský Duch a ľudský duch

ObrázokV Novom zákone sú tri verše, ktoré hovoria o ľudskom duchu a zároveň aj o božskom Duchu. Sú to dôležité verše, ktoré by ste sa mali naučiť naspamäť. Je to Ján 3:6, Ján 4:24 a Rimanom 8:16.

V evanjeliu Jána 3:6 čítame: „Čo sa narodilo z Ducha, je duch.“ Tento verš hovorí o dvoch odlíšiteľných „duchoch“,jeden z nich je označený veľkým začiatočným písmenom a druhý nie. Prvá zmienka tohto slova hovorí o Svätom Duchu Božom a druhá o ľudskom duchu človeka. To, čo sa narodilo zo Svätého Ducha, je ľudský duch. Ďalší verš ukazujúci týchto „dvoch duchov“ je Ján 4:24: „Boh je Duch a tí, ktorí sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a pravde.“

PREČÍTAJTE SI PRVÚ KAPITOLU alebo prejdite do E-shopu.

Kontaktovať Pána...

Obrázok...byť naplnení v duchu a mať správne kresťanské stretnutia pre naplnenie Božieho večného zámeru

Celá Biblia zjavuje, že v minulej večnosti Boh zamýšľal učiniť niečo podľa Svojej vlastnej túžby. Boh zamýšľal urobiť jednu vec — získať skupinu ľudí, ktorá by bola Jeho žijúcim Telom, a ktorá by vyjadrovala Boha Otca v Bohu Synovi ako v Bohu Duchu. Boží večný zámer spočíva v tom, aby Boh mal Svoje žijúce, súhrnné Telo, skrze ktoré by mohol byť vyjadrený ako Trojjediný Boh. Boh Otec v Bohu Synu ako Boh Duch, by tak boli vyjadrení a prejavení skrze súhrnné Telo, zložené z ľudských bytostí.

PREČÍTAJTE SI PRVÚ KAPITOLU alebo prejdite do E-shopu

Prečo musíme byť spasení?

ObrázokPočas dejín sa mnohí kresťania vydali štúdiu Božieho Slova. Pán vždy požehnával tých, ktorí vychutnávali bohatstvá obsiahnuté v Biblii a zdieľali sa s nimi s ostatnými. Kresťania musia milovať Božie Slovo a neustále hľadať poznanie pravdy, ktoré toto Slovo obsahuje. Čím viac bodov pravdy vidíme, tým viac sme schopní zakúšať Pána.

Čo znamená Božia úplná spása? Prečo musíme byť spasení? Z čoho a do čoho sme spasení? Prečo nás Boh chce spasiť a prečo nás môže spasiť len On jediný? Ako nás spasí a čo musíme urobiť, aby sme boli spasení? Táto kniha, ktorá je jednou z niekoľkých kníh lekcií pôvodne určených na vyučovanie právd počas Letných škôl pravdy pre mládež, odpovie na všetky tieto otázky.

PREČÍTAJTE SI PRVÚ KAPITOLU alebo prejdite do E-shopu

Pages