ŠTÚDIUM ŽIVOTA V GENEZIS I.

€6,00
Obsah: 

Štúdium života v Biblii prináša všetkým veriacim plné zjavenie o Trojjedinom Bohu, o živom Kristovi, o oživujúcom Duchu, o skúsenosti života a o definícii a praxi cirkvi, a tak privádza ku každodennej aplikácii všetkého čo nám v Kristovi bolo zverené a teda nám právoplatne patrí. Účelom Štúdia života v Biblii je predložiť pravdy obsiahnuté v Novom a Starom zákone, slúžiť zásobením života, vyriešiť bežné a ťažšie problémy, s ktorými sa môže čitateľ Biblie stretnúť a otvoriť tak každú knihu Biblie dôkladným výkladom.

Prvý zväzok Štúdia života v Genezis začína popisom Božieho plánu stvorenia a udeľovania života, pokračuje Adamom, ktorého Boh umiestnil pred strom života, predstavujúci samotného Krista, ďalej odhaľuje taktiku Božieho nepriateľa, uvádza dejiny dvoch základných línii, odvíjajúcich sa v celej Biblii – línie života a línie poznania – a sústreďuje našu pozornosť na udeľovanie Božieho života skrze Ježiša Krista.

Cena €6,00
Hmotnosť: 0.3 kg