DARUJTE 2% Z DANE - 30 % NA VŠETKY KNIHY - 30 % NA VŠETKY KNIHY

Trojjediný Boh a osoba a dielo Krista

V tejto knihe lekcií spoznáme, čím je zachraňujúci Boh a ako uskutočňuje túto úžasnú spásu. Náš Boh nie je jednoducho Boh, On je Trojjediný alebo „Tri-jeden“ Boh. Je jeden, a predsa je Otec, Syn a Svätý Duch. Ide o najväčšie tajomstvo vo vesmíre, ktoré miatlo a trápilo kresťanov mnoho storočí.

Tajomstvo ľudského života odkryté

„A Boh riekol: Učiňme človeka na Svoj obraz a podľa Svojej podoby” Gn 1:26. Už ste niekedy premýšľali nad tým, prečo žijete na tomto svete a aký zmysel má Váš život? Na otvorenie tohto veľkého tajomstva použijeme šesť kľúčov.

Nájdenie Krista prostredníctvom živej hviezdy

Milujeme Slovo, avšak nie vo forme mŕtvej litery. Milujeme Slovo tak, že naň hľadíme, kým niečo v našich srdciach nesvitne a nevzíde - nie poznanie, nie napísaný zákon, ale úsvit, východ žiariacej hviezdy. Dnes je len jedna cesta, ako môžeme nájsť Krista, a tou je uvidieť živú hviezdu. Aleluja!

Obrázok
Obrázok