Životopis Nee

ObrázokWATCHMAN NEE - VIZIONÁŘ BOŽSKÉHO ZJEVENÍ V TOMTO VĚKU

POVOLÁNÍ JEDINĚČNÉHO DARU PRO TENTO VĚK

PÁNŮV PŘÍCHOD DO ČÍNY

Při stvoření Bůh přikázal, aby člověk naplnil zemi a panoval nade vším stvořením (Gn 1,28). Při vykoupení Pán pověřil své učedníky, aby šli do celého světa, kázali evangelium a činili učedníky ze všech národů pro jeho království na zemi (Mk 16,15; Mt 28,19). Po Letnicích bylo během méně než půl století zevangelizováno území kolem Středozemního moře a během prvních dvou století se evangelium rozšířilo po Evropě. Na Evropu však zůstalo omezeno na více než deset století. Po objevení Ameriky se evangelium díky přistěhovalectví z Evropy rozšířilo na západní polokouli, ale až do porážky Španělska nikdy dostatečně neproniklo na Dálný východ.

€9,00
Obsah: 

Watchmana Nee považuji za jedinečný dar, který dala Hlava církve svému Tělu. … Plně si jej jakožto takového daru vážím. … Jsem Pánu více než vděčen, že jsem byl okamžitě po svém spasení uveden do tak užitečného vztahu s Watchmanem Nee a do nejtěsnějšího vztahu s ním při díle na Pánově obnově, při tolika událostech a po tak dlouhou dobu. Bude zapotřebí věčnosti, aby bylo možno ocenit pravdu zjevení o Kristu, církvi, duchu a životě, která jsem díky Watchmanu Nee poznal, vlévání života, které jsem od něj dostala věci týkající se díla a církve, které jsem se od něj naučil.

Witness Lee

Katalóg: 
Cena €9,00
Hmotnosť: 0.45 kg