Skúsenosť

ObrázokZNOVUZROZENÍ 

Prvním zážitkem počátečního stadia je znovuzrození.

Z hlediska poznání života znovuzrození znamená, že člověk vedle svého původního života získává život Boha. Avšak co je znovuzrození a k čemu při něm dochází z hlediska zkušenosti?

I. ZNOVUZROZENÍ JE: 

1. Ta část zážitku spásy, která se týká života 

Příběh o tom, jak jsme byli spaseni, je příběhem o našem zážitku Boží spásy. Boží spása je nesmírně plná a dokonalá. Zahrnuje v sobě odpuštění hříchů, očištění, posvěcení, ospravedlnění, vysvobození z otroctví, znovuzrození a tak dále. To vše jsou části Boží spásy.

€11,00
Obsah: 

Duchovní růst není záležitostí znalosti doktrín a faktů z Bible, ale spíše znalosti Krista. Abychom poznali Krista, musíme jej hojně prožívat jako život (J 10,10), a to postupně a prakticky. Musíme ochotně nechat Pána, aby nás provedl mnoha praktickými lekcemi, jako jsou odstranění minulosti, zasvěcení, vypořádání se s hříchy, vypořádání se se světem, vypořádání se se svědomím, poslušnost učení pomazání a poznávání Boží vůle. Witness Lee v knize Zkušenost života předkládá tyto a mnoho dalších principů, jež mohou vést náš duchovní růst po správné stezce hlubšího poznávání Krista. Kniha Zkušenost života je na základě zážitku věřících všech dob a rovněž celoživotního následování odkazem pro všechny věřící, abychom společni rostli a budovali se jako Tělo Kristovo.

Katalóg: 
Cena €11,00
Hmotnosť: 0.47 kg