Prúd Rádio

Podkladom tohto cyklu boli vybrané kapitoly z knihy "Fakt, víra a prožitek", ktorú si môžete objednať TU.

Podkladom tohto cyklu boli vybrané kapitoly z knihy "Prožívání Krista jako života pro budování církve", ktorú si môžete objednať TU.

Podkladom tohto cyklu boli vybrané brožúry zo sady "Základné prvky kresťanského života", ktorú si môžete objednať TU.

 

Stránky