Ľudský duch

ObrázokNÁŠ LIDSKÝ DUCH

V této knize se budeme zabývat jedním velice důležitým tématem – naším lidským duchem. Nejprve musíme poznat, že duchovní život, božský život, věčný život, nestvořený život, je pouze Bůh sám v Kristu jako oživujícím Duchu (1K 15,45). Božský život je Boží Duch, oživující Duch, který do nás vešel jako náš život. Kdyby do nás nevstoupil, nemohl by být naším životem. Věc mimo vás nikdy nemůže být vaším životem. Aby něco bylo vaším životem, musí to být schopno dostat se do vás.

Tento duchovní život, jímž je Bůh sám, vstoupil do nás. Avšak do které naší části? Kupříkladu oběd nejíte očima. Nedáváte si jídlo do uší. Berete si pokrm do úst a jídlo se ústy dostává do vašeho žaludku. Žaludek je tím pravým místem, kde shrmažďujete a ukládáte potravu. Obdobně vstoupil Bůh jako život do nás – do našeho ducha.

€0,50
Obsah: 

LIDSKÝ DUCH - KLÍČ K PROŽÍVÁNÍ KRISTA - momentálne nedostupná

Kresťanský život je plný významu a zmyslu, avšak mnohí ľudia nerozumejú základným prvkom tohto života prezentovaného v Božom Slove, Biblii. Pre tých, ktorí sa rozhodli rásť v Kristovi, založia tieto posolstvá pevný základ pre bohatý a zmysluplný kresťanský život.

Celá séria sa skladá z týchto brožúr:
Tajemství lidského života, Jistota; bezpečnost a radost ze spásy; Vzácná Kristova krev; Lidský duch - klíč k prožívání Krista; Vzývání Pánova jmena; Čtení Slova modlitbou; Čas s Pánem; Dva princípy života; Život oltáře a stanu. 

Cena €0,50
Hmotnosť: 0.02 kg
€3,70
Obsah: 

Bible zjevuje, že člověk je třísložková bytost mající ducha, duši a tělo. Člověk si duchem uvědomuje Boha a je schopen navázat styk s trojjediným Bohem, přijmout ho a klanět se mu. Kdyby člověk ducha neměl, nebyl by schopen spojení s Bohem. V našem duchu jsme se znovu narodili; v našem duchu jsme byli obživeni; v našem duchu přebývá Bůh; v našem duchu se připojujeme k Pánu a v našem duchu se dotýkáme Boha a klaníme se mu. Malachiáš 2,15-16 nás vybízí, abychom střežili svého ducha. Ve svém každodenním křesťanském životě musíme chodit a mít celé své bytí podle svého ducha. V duchu se klaníme Bohu, máme společenství s ostatními a jsme naplňováni Duchem. V duchu se radujeme z Krista a jeho svěžesti, líbeznosti, oživení a zaopatření. Dnes vyvstala veliká potřeba, aby všechny Pánovy děti byly lidmi, kteří chodí a žijí podle svého ducha.

Katalóg: 
Cena €3,70
Hmotnosť: 0.11 kg
€6,70
Obsah: 

Již více než sedmdesát let pomáhají věřícím klasické spisy Watchmana Nee o duchovním růstu dosahovat pokroku v následování a získávání Krista. Pomáhají poedevším tím, že ukazují, jak mají věřící Pánu dovolit, aby je plně získal. Před prvním vydáním v roce 1928 napsal Watchman Nee o svém pověření a o svém přání pro čtenáře knihy Duchovní člověk: „Nejvíce skličující zkušeností věřících je, že ve snaze o pokrok na duchovní stezce nenacházejí správnou cestu. Tápou tedy v temnotě, občas s nadějí, občas zoufalí, rok za rokem váhavě přešlapují na křižovatce a nevědí, koho se zeptat, jak dál. Autor této knihy byl jedním z nich. Proto kniha klade důraz na jasné vedení po správné stezce. Každá kapitola této knihy je zaměřena na to, aby vedla věřící správným směrem. Proto tedy všichni, kteří s upřímným srdcem hledají Boha, mohou postupovat krok za krokem. Téměř každá kapitola začíná z pohledu hříšníka a pokračuje postupně až k vrcholu duchovního života."

Katalóg: 
Cena €6,70
Hmotnosť: 0.31 kg
€8,20
Obsah: 

Již více než sedmdesát let pomáhají věřícím klasické spisy Watchmana Nee o duchovním růstu dosahovat pokroku v následování a získávání Krista. Pomáhají poedevším tím, že ukazují, jak mají věřící Pánu dovolit, aby je plně získal. Před prvním vydáním v roce 1928 napsal Watchman Nee o svém pověření a o svém přání pro čtenáře knihy Duchovní člověk: „Nejvíce skličující zkušeností věřících je, že ve snaze o pokrok na duchovní stezce nenacházejí správnou cestu. Tápou tedy v temnotě, občas s nadějí, občas zoufalí, rok za rokem váhavě přešlapují na křižovatce a nevědí, koho se zeptat, jak dál. Autor této knihy byl jedním z nich. Proto kniha klade důraz na jasné vedení po správné stezce. Každá kapitola této knihy je zaměřena na to, aby vedla věřící správným směrem. Proto tedy všichni, kteří s upřímným srdcem hledají Boha, mohou postupovat krok za krokem. Téměř každá kapitola začíná z pohledu hříšníka a pokračuje postupně až k vrcholu duchovního života."

Katalóg: 
Cena €8,20
Hmotnosť: 0.35 kg

Stránky