evanjelium

€6,00
Obsah: 

Spása je jednoduchá svou podstatou, úžasná svou šíří a dynamická svým uplatněním. Pevným základem našeho vykoupení jsou skálopevné pravdy, které tvoří páteř obsahu Božího evangelia. V dvousvazkovém díle Boží evangelium Watchman Nee hovoří o Božím spasení a lidském hříchu, o Boží lásce, milosti a milosrdenství, o funkci zákona a Boží spravedlnosti, o díle Ježíše Krista a Ducha Svatého, o věčné jistotě, a o tom, jak se Bůh vypořádává s hříchy věřících. Tato obsažná kázání se zabývají náměty od hříšného stavu člověka před spasením až po jeho osud v budoucím věku. Křesťanský růst závisí na dynamické a praktické víře. Podstatným prvkem růstu v Kristu je jasné pochopení pravdy, o niž se tato víra opírá. Kázání pronesená roku 1937 v Šanghaji působivě vyjadřují poslání Watchmana Nee pomáhat všem věřícím poznávat pravdu Božího spasení.

Katalóg: 
Cena €6,00
Hmotnosť: 0.27 kg
Tagy: 
€8,20
Obsah: 

Spása je jednoduchá svou podstatou, úžasná svou šíří a dynamická svým uplatněním. Pevným základem našeho vykoupení jsou skálopevné pravdy, které tvoří páteř obsahu Božího evangelia. V dvousvazkovém díle Boží evangelium Watchman Nee hovoří o Božím spasení a lidském hříchu, o Boží lásce, milosti a milosrdenství, o funkci zákona a Boží spravedlnosti, o díle Ježíše Krista a Ducha Svatého, o věčné jistotě, a o tom, jak se Bůh vypořádává s hříchy věřících. Tato obsažná kázání se zabývají náměty od hříšného stavu člověka před spasením až po jeho osud v budoucím věku. Křesťanský růst závisí na dynamické a praktické víře. Podstatným prvkem růstu v Kristu je jasné pochopení pravdy, o niž se tato víra opírá. Kázání pronesená roku 1937 v Šanghaji působivě vyjadřují poslání Watchmana Nee pomáhat všem věřícím poznávat pravdu Božího spasení.

Katalóg: 
Cena €8,20
Hmotnosť: 0.37 kg
Tagy: 
€6,70
Obsah: 

Po celý život a po celou dobu své služby Pánu projevoval Watchman Nee správnou vyváženost mezi znalostí objektivních biblických pravd a prožíváním subjektivních skutečností obsažených v božském zjevení. V počátečním stadiu své služby vydal článek „Fakt, víra a prožitek“. V letech 1925-1934, v raném období své služby, přednesl na tato témata četná poselství. Hovořil o božských faktech, jako jsou jistota a bezpečnost spasení a nadčasovost Kristova díla na kříži, a role víry při přijímání těchto božských faktů. Také poskytuje vhled a uvádí do prožívání a vychutnávání fakt, která Kristus vykonal.

Tato začíná článkem „Fakt, víra a prožitek“. Následující oddíly pak obsahují poselství, která se týkají témat faktu, víry a prožitku. Závěrečné poselství, „Dvě stránky pravdy – subjektivní a objektivní“ je příhodným zakončením tohoto souboru poselství svou ilustrací vyváženosti, které v křesťanském životě dosáhneme, když objektivní fakta obsažená ve Slovu obživnou skrze víru a začnou působit v našem prožitku. Jsou to jednoduchá poselství, která se výborně hodí pro nové věřící, ale zároveň obsahují hluboké poznatky užitečné i pro vyzrálé věřící.

Katalóg: 
Cena €6,70
Hmotnosť: 0.26 kg
Tagy: 

Stránky