ZÁKLADNÍ ZJEVENÍ

€5,20
Obsah: 

ZÁKLADNÍ ZJEVENÍ VE SVATÝCH PÍSMECH

Bible jako úplné Božské zjevení je hluboká a přestože odhaluje mnoho pravd, její základní zjevení se skládá ze sedmi zásadních témat - Boží plán, Kristovo vykoupení, aplikace Ducha, věřící, církev, království a nový Jeruzalém.

V knize Zásadní zjevení ve svatých Písmech předkládá Witness Lee jasný pohled Bible, který vede k porozumění a proživání jejího vlastního obsahu. Je nám ukázáno, že Boží plán, udílet se člověku jako život, obsahuje vyvolení, předurčení a stvoření; že Kristus uskutečnil Boží plán skrze své vykoupení; a že vše, co Otec naplánoval a Syn uskutečnil, Duch aplikuje na věřících, kteří tvoří církev. Též vidíme, že království, sféra, ve které Bůh provádí svůj záměr, bude dovršeno v novém Jeruzalémě jakožto konečném vyjadření božského života, naplňujícím touhu Božího srdce.

Katalóg: 
Cena €5,20
Hmotnosť: 0.19 kg
Tagy: