Witness Lee

O AUTOROVI

Witness Lee sa narodil v roku 1905 v severnej Číne a vyrastal v kresťanskej rodine. Vo svojich devätnástich rokoch bol plne uchvátený Kristom a okamžite sa rozhodol zasvätiť celý svoj život kázaniu evanjelia. Na počiatku svojej služby sa stretol s Watchmanom Nee, známym kazateľom, učiteľom a spisovateľom. Witness Lee pracoval spoločne s Watchmana Nee pod jeho vedením. Začiatkom roku 1934 Watchman Nee zveril Witnessovi Lee vedenie svojej publikačnej činnosti v Šanghajskom vydavateľstve Dobrej Zvesti (Shanghai Gospel Book Room).

TAIWAN

Tesne pred komunistickým prevratom v roku 1949 Watchman Nee vyslal Witnessa Lee a ďalších, ktorí s ním spolupracovali v Číne, na Taiwan, aby tak bolo zaistené, že veci, ktoré im boli zverené Pánom, nepodľahnú skaze. Watchman Nee poveril Witnessa Lee, aby pokračoval v doterajšej vydavateľskej činnosti v zahraničí. Tak vzniklo vydavateľstvo Taiwan Gospel Book Room. Od toho momentu je Taiwan Gospel Book Room všeobecne uznávaným vydavateľstvom diel Watchmana Nee mimo Číny. Krátko nato, sa prejavilo Pánovo hojné požehnanie. Z 350 veriacich, ktorí práve ušli z kontinentálnej Číny vzrástli cirkvi na 20 tisíc veriacich počas piatich rokov.

USA

V roku 1962 bol Witness Lee vedený Pánom na pricestovanie do USA, kde sa usadil v Los Angeles. Počas tridsiatich piatich rokov služby v USA neúnavne slúžil na týždňových stretnutiach a víkendových konferenciách, a predniesol niekoľko tisíc posolstiev. Z tohto rozprávania bolo vydaných vyše 400 kníh. Mnohé z nich boli preložené do viac ako štrnástich jazykov. Poslednú konferenciu viedol vo februári 1997 vo veku deväťdesiat jeden rokov.

DIELO

Zanecháva po sebe bohatý výklad biblickej pravdy. Jeho hlavné dielo, Life - Study of the Bible, obsahuje viac ako 25 000 strán komentárov ku všetkým knihám Biblie, spracovaných z hľadiska vychutnávania veriacich a prežívania Božieho božského života v Kristovi skrze Svätého Ducha. Pod vedením Witnessa Lee bola do anglického jazyka preložená celá Biblia - Recovery Version, a taktiež bol šéfredaktorom prekladu Nového zákona do čínskeho jazyka. Takisto v iných jazykoch sa nachádza preklad Recovery Version. Zostavil rozsiahle poznámky, osnovy a odkazy, ktoré sa vzťahujú na duchovné témy. V Spojených štátoch je možnosť počúvania jeho posolstiev na kresťanských rozhlasových staniciach. Witness Lee založil v roku 1965 neziskovú organizáciu Living Stream Ministry so sídlom v Anahaime v Kalifornii, ktorá oficiálne zastupuje posluhovanie Witnessa Lee a Watchmana Nee.

SLUŽBA

Posluhovanie Witnessa Lee zdôrazňuje prežívanie Krista ako života a praktickú jednotu veriacich ako Tela Kristovho. Zdôrazňovaním dôležitosti starostlivosti o obidve tieto stránky viedol cirkvi, ktoré mal na starosti, k rastu v kresťanskom živote a funkčnosti. Witness Lee bol neochvejne presvedčený, že Božím cieľom nie je úzkoprsé sektárstvo, ale Telo Kristovo. Odozvou na toto presvedčenie, sa veriaci začali jednoducho stretávať ako cirkev v ich lokalitách. V nedávnej minulosti povstali nové cirkvi v Rusku a v mnohých východných európskych krajinách.