KONTAKTOVAŤ PÁNA...

€5,20
Kontaktovať Pána, byť naplnený v duchu a mať správne kresťanské stretnutia pre naplnenie Božieho večného zámeru
Obsah: 

KONTAKTOVAŤ PÁNA, BYŤ NAPLNENÍ V DUCHU A MAŤ SPRÁVNE KRESŤANSKÉ STRETNUTIA PRE NAPLNENIE BOŽIEHO VEČNÉHO ZÁMERU

Boh stvoril nebesia, zem a človeka, ale človek padol. Skrze vtelenie prišiel Boh Sám, aby bol druhým človekom (1Kor 15:47). Tento človek zomrel na kríži, aby ukončil celé staré stvorenie a potom vo vzkriesení sa stal Duchom (1Kor 15:45b), aby tak mohol vložiť Svoj život do všetkých tých, ktorí uveria v Neho (v. 45). Tí, ktorí veria v Neho a príjmu Jeho život do svojho ducha, sú spoločne Telom Kristovým. Božia túžba je, aby toto Telo vyjadrovalo Boha Otca v Synovi, skrze Ducha. Toto Telo je cirkev (Ef 1:22-23; Kol 1:18). Kdekoľvek na zemi sa títo veriaci budú nachádzať, mali by sa spoločne stretávať ako súhrnné Telo Kristovo. Mali by sa stretávať, aby vyjadrovali, vyzdvihovali, vyvyšovali a kázali Krista. Toto je cirkevný život.

Nechceme mať žiaden druh hnutia; práve naopak, pochopili sme, že Pán nás vyvedie z negatívnych vecí, privedie nás späť do pôvodného stavu cirkvi a povedie nás, aby sme mali úplne jednoduchý cirkevný život. Musíme zabudnúť na všetky cudzie prvky a na všetky rozdelenia a musíme praktizovať cirkevný život jednoduchým a všeobecným spôsobom. Kdekoľvek sme, a kdekoľvek pôjdeme, mali by sme sa stretávať s ostatnými svätými ako súhrnné Telo na vyjadrenie, prežívanie, vyvyšovanie a kázanie Krista jednoduchým spôsobom. Veríme, že toto je niečo, čo Pán obnoví v týchto posledných dňoch.

Jazyk: SK, Mäkká väzba A5, 53 strán, ISBN: 978-0-7363-3944-5

Katalóg: 
Cena €5,20
Hmotnosť: 0.25 kg
Tagy: