KRYSTALIZAČNÍ STUDIUM LISTU ŘÍMANŮM

€8,80
Obsah: 

List Římanům je kniha o Božím evangeliu. Celá kniha, od první kapitoly o osobě Bohočlověka Ježíše Krista a Boží spravedlnosti až do šestnácté kapitoly o místních církvích jako vyjádření Těla Kristova, je evangelium, dobrá zpráva, radostná zvěst. Žádná jiná kniha nepodává Boží evangelium tak celistvě.

V knize Krystalizační studium listu Římanům Witness Lee objasňuje, že středem evangelia je Bohočlověk Ježíš Kristus, obsahem evangelia je dynamické Boží spasení ve své plnosti a strukturu evangelia tvoří Boží spravedlnost, Kristův život a víra věřících. Středem, obsahem i strukturou evangelia je tedy jednoduše Kristus: On je zdroj našeho dokonalého spasení a On je také naše spravedlnost, život a víra.

Jazyk: CZ, Mäkká väzba A5, 283 strán, ISBN: 978-0-7363-7828-4

Cena €8,80
Hmotnosť: 0.5 kg