PODNIKATELIA

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

  • V  Daňovom priznaní fyzických osôb TYP A - VIII. oddiel a v Daňovom priznaní fyzických osôb TYP B – XII. oddiel tlačiva vyplňte údaje pre OZ Prúd, ktoré nájdete v úvode tohto článku a sumu Vami vypočítaných percent z dane:
    1. 2% zo svojej zaplatenej dane - ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.
    2. 3% zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v minulom roku dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. V tlačive označte políčko „Spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane“ a potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, priložte ako Prílohu k daňovému priznaniu.
    3. Nezabudnite sa podpísať!

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A a TYP B si môžete stiahnuť na webovej stránke www.financnasprava.sk

  • Riadne vyplnené daňové priznanie (ak ste v minulom roku odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín aj potvrdenie od organizácie, resp. organizácií) doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Daňové úrady po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok majú zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedli sumu, ktorú ste poukázali, v prospech občianskeho združenia Prúd.