FYZICKÉ OSOBY

Postup pre fyzické osoby – zamestnancov
(Postup pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie nájdete tu)

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (príloha č. 1 Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov).
  • Po vykonaní zúčtovania požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za minulý rok (príloha č. 2 Potvrdenie o zaplatení dane).
  • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane pre OZ Prúd (príloha č. 3 Vyhlásenie o poukázaní dane) podľa poučenia (príloha č. 3a Poučenie k Vyhláseniu o poukázaní dane).
  • Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte potrebné údaje na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní dane, t. j. dátum zaplatenia dane a sumu zaplatenej dane na výpočet príslušných percent:
    1. 2% zo svojej zaplatenej dane - ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.
    2. 3% zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v minulom roku dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. Potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, je povinnou prílohou k vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane.
  • Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% a tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (dobrovoľníci s počtom aspoň 40 odpracovaných hodín za minulý rok aj s potvrdením od príslušnej organizácie, resp. organizácií) doručte do 30.04.2022 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa.
  • Po splnení podmienok majú daňové úrady 90 dní na prevedenie 2% alebo 3% v prospech občianskeho združenia Prúd.

 

Potrebné tlačivá nájdete pod článkom

Príloha č. 01 - Žiadosť o ročné zúčtovanie

Príloha č. 02 - Potvrdenie o zaplatení dane

Príloha č. 03 - Vyhlásenie o poukázaní dane

Príloha č. 03a - Poučenie k Vyhláseniu o poukázaní dane

 

Úpravy pre dobrovoľníkov

V prípade, že fyzická osoba (zamestnanec alebo živnostník) pre akúkoľvek neziskovú organizáciu alebo jednotlivca (prijímateľa dobrovoľníckej činnosti) počas minulého roka odpracovala ako dobrovoľník aspoň 40 hodín a táto organizácia/jednotlivec o tom vydá Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, môže fyzická osoba venovať až 3% zo svojej dane! V tom prípade vo Vyhlásení vypočítajte 3% zo svojej dane a k Vyhláseniu priložte okrem Potvrdenia o zaplatení dane aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech jedinej organizácie/ jednotlivca. Počet minimálne 40 hodín tak môže „vyskladať“ aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií/jednotlivcov.