CIRKEV

€8,00
Obsah: 

Cirkev patrí k najdôležitejším a zároveň najviac nesprávne pochopeným záležitostiam vo Svätom Písme. Mnohí ľudia pravdepodobne poznajú Krista ako Spasiteľa. Niektorí azda prežívajú Krista vo svojom dennom živote. Len veľmi málo ľudí však pozná, že cirkev je Telo, rozšírenie a zväčšenie Krista. Boli sme spasení práve kvôli cirkvi. Udeľovanie Trojjediného Boha, ktorý prešiel procesom, je na vyprodukovanie cirkvi. Naše skúsenosti života a rast v živote nám neslúžia na našu duchovnosť, ale na vybudovanie cirkvi. Boh, človek a vesmír tu sú práve kvôli cirkvi.

Potrebujeme uvidieť víziu cirkvi a spôsob, akým sa buduje. Pokiaľ  spoznáme túto víziu, budeme vždy v praktickom vyjadrení cirkvi, aby sa mohla budovať cirkev. Keď uvidíme túto víziu, nikdy neopustíme cirkev v dôsledku toho, že nás mnohé veci vo svete vyrušujú alebo vidíme „problémy“ v cirkvi. Budeme sa modliť, aby sme zostávali v duchu a umožnili Kristovmu Slovu v nás bohato prebývať, aby nás Pán mohol použiť na vybudovanie cirkvi. Nech nám Pán všetkým udelí takúto víziu.

Katalóg: 
Cena €8,00
Hmotnosť: 0.4 kg
Tagy: