CHARAKTER PÁNOVA PRACOVNÍKA

€5,20
Obsah: 

Jsme modelováni, abychom byli užiteční Pánu. Naši užitečnost pro Pána v jeho díle určuje uspořádání našeho charakteru. Za pomoci hojného slitování a milosti našeho Pána je třeba důkladně odstranit přirozené a nežádoucí prvky v naší povaze a budovat, pěstovat a rozvíjet kladné rysy. Užitečné sklony se nedají vybudovat za jeden den, ale máme-li být platnými Pánovými pracovníky, je nicméně nutné je vypěstovat.

Cena €5,20
Hmotnosť: 0.22 kg