SEBEPOZNÁNÍ A BOŽÍ SVĚTLO

€2,00
Obsah: 

Sebepoznání a Boží světlo

Kresťan nikdy nerobí pokroky v duchovnosti, pokiaľ nepozná sám seba. Pokiaľ človek nepozná sám seba, nebude sám seba ani súdiť a teda nebude mať duchovné požehnania. Kvôli nedostatku sebapoznania máme nevedomky srdce plné sebauznania a sebadôvery. Považujeme sa za dôveryhodných a nedokážeme pochopiť význam Pánových slov: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15:5).

Aj keď sebapoznanie nemôže uviesť okamžitú znalosť Božej vôle, môže uviesť poznanie toho, čo sa v nás skrýva a čo bráni porozumeniu Božej vôli. Preto je pre poznanie Božej vôle nutné sebapoznanie.   

Jazyk: CZ, Mäkká väzba A6 - brožúra, 57 strán, ISBN: 978-0-7363-7806-2

Cena €2,00
Hmotnosť: 0.1 kg
Tagy: