Život

€1,50
Obsah: 

V Božej správe Jeho ekonómie je dôležitá úloha určená ženám. Potom, čo bol stvorený muž, všetky veci, ktoré sa mu stali, boli veľmi úzko spojené so ženou. Na základe toho môžeme vidieť, že to, či sa dnes podarí naplniť Boží zámer, v značnej miere závisí od sestier. Pokiaľ ženy alebo sestry budú správne plniť svoju úlohu, Boh bude úspešný, inak nepochybne dôjde k zlyhaniu či strate. Po páde človeka Boh neprišiel preto, aby niečo urobil prostredníctvom muža, ale aby niečo urobil prostredníctvom ženy. Ľstivý had, Boží nepriateľ, prišiel prostredníctvom ženy. A preto sa Boh rozhodol poraziť nepriateľa tiež prostredníctvom ženy – rovnakým spôsobom, akým nepriateľ prišiel. V 3. kapitole knihy Genezis had prišiel prostredníctvom ženy a v tej istej kapitole Boh sľúbil, že táto žena splodí semeno, ktoré rozmliaždi hlavu hada (v. 15, RHP). K pádu teda došlo cez ženu a aj vyslobodenie bolo sľúbené cez ňu. To poukazuje na významnú úlohu sestier v Biblii.

Mária, matka Pána Ježiša, nie je jediná Mária spomenutá v Novom zákone. Uvedomujete si, že v Novom zákone sa spomína najmenej šesť Márií? Týchto šesť Márií bolo veľmi významných. Jedna Mária porodila Pána Ježiša, druhá Mária milovala Pána Ježiša a nasledovala Ho posluhujúc Mu. Ďalšie dve Márie videli Kristovu smrť a priniesli k hrobu vonné veci , ktoré pripravili na pomazanie Jeho tela. Videli zmŕtvychvstanie a prijali víziu Kristovho nanebovstúpenia. Iná Mária bola spojená s cirkvou a neustále sa modlila. A napokon máme šiestu Máriu, ktorá neúnavne pracovala pre mnohých v cirkvi. V Novom zákone sa nespomína veľa Petrov či Jánov, ale je tam mnoho Márií. Jednoducho to znamená, že na naplnenie Božieho zámeru a vykonanie Jeho ekonómie sú sestry nevyhnutné. V určitom zmysle sú sestry na uskutočnenie Božej ekonómie dôležitejšie ako bratia.

Cena €1,50
Hmotnosť: 0.1 kg
Tagy: 
€3,30
Obsah: 

Mnohé začátky, mnohé průběhy a mnohá zakončení

Podle Písně písní následování Pána nemá u hledající pouze jeden začátek, jeden průběh a jedno zakončení. Naopak, naše následování Pána má mnohé začátky, mnohé průběhy a mnohá zakončení. Existuje výchozí začátek, po němž následuje průběh a zakončení. Potom je pauza, která trvá nějakou dobu. Po této pauze přichází další začátek našeho následování, další průběh a další zakončení, po nichž následuje další pauza. Tato kniha má nejméně šest začátků se šesti průběhy a šesti zakončeními (1,2–2,7; 2,8–3,5; 3,6–5,1; 5,2–6,13; 7,1-13; 8,1-14). Každý oddíl se svým začátkem, průběhem a zakončením tvoří jednu píseň. Tato kniha tedy obsahuje šest písní, z nichž každá má svůj začátek, průběh a zakončení.

Na jedné straně, hledající křesťan, který klopýtne uprostřed cesty, bude schopen povstat. Na druhé straně, i když hledající křesťan neklopýtne, jeho následování Pána v daném průběhu dojde ke konci. Musí nám být jasné, že podle toho, co vykresluje Píseň písní, naše následování Pána nemá jen jeden začátek, po němž následuje jeden průběh a jedno zakončení. Také nám musí být jasné, že je chyba si myslet, že klopýtnutí nebo pauza znamenají, že jsme padli. Klopýtnutí nebo pauza ještě neznamenají, že jsme padli.

Existují však mnozí bratři a sestry, jejichž duchovní stav není normální. Začnou následovat Pána, ale po nějakém čase klopýtnou, protože mají nějaký problém s Pánem; tj. jejich následování je přerušeno uprostřed běhu. Až za nějaký čas jsou tito věřící oživeni a znovu začínají následovat Pána. Takové zkušenosti bychom neměli zaměňovat se zkušenostmi normálního křesťana, který potřebuje nové začátky, i když nemá žádné problémy s Pánem. Šulamítka v Písni písní zažívá mnoho nových začátků a mnoho pauz, zatímco hledá svého milého. Naše duchovní zkušenost se tedy odehrává ve stadiích, která tvoří začátek, průběh a zakončení, a následně pauza. Jedná se o zvláštní rys Písně písní.

Jazyk: CZ, Mäkká väzba A5, 57 strán, ISBN 978-0-7363-8607-4

Katalóg: 
Cena €3,30
Hmotnosť: 0.3 kg
Tagy: 
€3,30
Obsah: 

Úplná Božia spása má dva aspekty: právny a organický aspekt. Nie je jednoduché porozumieť tomu, čo znamená organický a čo znamená právny. A jednako, pri slove právny si predstavíme zákon a pri slove organický zasa život. Božia úplná spása má teda právny aspekt, ktorý sa vzťahuje na zákon, a organický aspekt, ktorý sa vzťahuje na život.

Organický aspekt Božej spásy sa uskutočňuje Božím životom (Rim 1:17b; Sk 11:18; Rim 5:10b, 17b, 18b, 21b). Zatiaľ čo je právny aspekt podľa Božej spravodlivosti, aby sa uskutočnilo Božie vykúpenie, organický aspekt sa uskutočňuje Božím životom, aby sa uskutočnila Božia spása, vrátane znovuzrodenia, pastierskej starostlivosti, dispozičného posvätenia, obnovenia, premeny, budovania, pripodobnenia a oslávenia. Toto je zámer Božej spásy, aby sa uskutočnilo všetko to, čo Boh chce dosiahnuť vo veriacich vo Svojej ekonómii prostredníctvom Svojho božského života.

Jazyk: SK, Mäkká väzba A5, 73 strán, ISBN 978-0-7363-7950-2

Katalóg: 
Cena €3,30
Hmotnosť: 0.3 kg
Tagy: 
€5,00
Obsah: 

 

SLOVO K MLADÝM VĚŘÍCÍM


Jak nádherný den – den, kdy jsme přijali Pána Ježíše! Narodili jsme se z Boha! Úžasná skutečnost, že nyní patříme k Jeho dětem. Máme Ho jako náš věčný život. Nikdy nezahyneme. Jakmile přijmeme Pána, potřebujeme stejně jako rostlinka nebo miminko růst. Rostliny potřebují dobré kořeny a výživu a miminka potřebují pravidelné krmení. Abychom správně rostli, měli bychom každé ráno vstát o něco dřív, abychom se otevřeli Pánu, abychom Mu vyznali své hříchy či starosti a abychom užívali Pána v Jeho slovu. Watchman Nee, jeden z největších křesťanů 20. století, řekl, že první návyk ze všech návyků, které by si měl křesťan vypěstovat, je návyk časného každodenního vstávání, aby strávil nějaký čas s Pánem. Tato řada ranních oživení vám má pomoci v této věci dobře začít. Modlíme se, abyste okamžitě začali mít pravidelný čas s Pánem každý den. Je to návyk, jehož vybudování vyžaduje čas, ale měli byste vytrvat, dokud si tento návyk nevypěstujete. Tento návyk bude důležitým faktorem přispívajícím k vašemu růstu jako křesťanů.

Náš ranní čas s Pánem je jako kořeny rostliny, které jsou skryté, ale právě během tohoto času můžeme vstřebávat Pána svou modlitbou a čtením Bible. Jestliže vstřebáváme Pána, porosteme. Snažte se vybudovat tento návyk. Bude vám k obrovskému užitku po zbytek vašeho křesťanského života. Díky našemu osobnímu spojení s Pánem můžeme růst. Zítra a v dalších dnech se spojte s druhými, abyste mohli vybudovat tento návyk. Spojte se s vašimi rodiči nebo jinými svatými, včetně dalších mladých lidí. Použijte telefon. Dobře funguje konferenční hovor ve třech. Nebuďte pasivní, ale vyhraďte si čas a s někým čtěte každé ráno. Buďte otevření, když vám někdo zavolá, abyste se připojili. Pána skutečně ctíme, když Mu dáváme první minuty každého dne, abychom s Ním mluvili a abychom užívali Pána v Jeho slovu. Večer věnujte nějaký čas čtení Bible. Můžete k tomu použít telefon. Žádná jiná kniha vás nevybuduje, nezdokonalí a nevyživí tak jako Bible. Bible je Boží slovo. Je to jeden z Jeho nej větších darů. Je to Jeho milostný dopis pro nás.

Měli bychom se z něj radovat. Doporučujeme, abyste začali číst Nový zákon. Jestliže narazíte na pasáž, které nerozumíte, v překladu Recovery Version je mnoho užitečných poznámek. Začněte číst podle plánu pravidelně – je dobré přečíst si kapitolu před spaním.
Během tohoto týdne povězte svým příbuzným a známým o své zkušenosti s Pánem. Pán chce, aby všichni lidé byli spaseni. Kéž nám Pán jako dítěti, které zdědilo milióny, ale neví o tom, otevře duchovní oči, abychom mohli uvidět a užívat nádherné spasení, které
jsme přijali. Užívání Boha buď s vámi.

S láskou,
Vaši bratři a sestry

Zväzok prvý

1 JISTOTA SPASENÍ (1)
2 JISTOTA SPASENÍ (2)
3 KŘEST
4 RANNÍ OBŽIVENÍ (1)

Zväzok druhý

1 RANNÍ OBŽIVENÍ (2)
2 SMÍŠENÝ DUCH (1)
3 SMÍŠENÝ DUCH (2)
4 VZÝVÁNÍ PÁNOVA JMÉNA (1)
5 VZÝVÁNÍ PÁNOVA JMÉNA (2)

 

Cena €5,00
Hmotnosť: 0.5 kg
Tagy: 

ObrázokCO JE ŽIVOT?

Nejprve vysvětleme, co je život. Abychom mohli život poznat, musíme vědět, co to je. Vysvětlit život je značně obtížné, a proto k tomu budeme skutečně potřebovat Boží milosrdenství. Podle učení Bible bude třeba k objasnění daného předmětu uvést alespoň šest faktů.

I. POUZE ŽIVOT BOHA JE ŽIVOT

Abychom mohli vysvětlit, co je život, musí nám být nejprve jasné jedno – co ve vesmíru se dá považovat za život. První list Janův 5,12 říká: „Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá.“ Jan 3,36 také říká: „Kdo věří v Syna, má život věčný; kdo však odmítá Syna, nespatří život.“ Tyto dva verše říkají, že pokud člověk nemá život Boha, nemá život. Z toho vyplývá, že z Božího pohledu je životem pouze život, který je z Boha; nic jiného, žádný jiný život se za život považovat nedá.

Stránky