Spása

€5,50
Obsah: 

V Novom zákone sú tri verše, ktoré hovoria o ľudskom duchu a zároveň aj o božskom Duchu. Sú to dôležité verše, ktoré by ste sa mali naučiť naspamäť. Je to Ján 3:6, Ján 4:24 a Rimanom 8:16.

V evanjeliu Jána 3:6 čítame: „Čo sa narodilo z Ducha, je duch.“ Tento verš hovorí o dvoch odlíšiteľných „duchoch“, jeden z nich je označený veľkým začiatočným písmenom a druhý nie. Prvá zmienka tohto slova hovorí o Svätom Duchu Božom a druhá o ľudskom duchu človeka. To, čo sa narodilo zo Svätého Ducha, je ľudský duch. Ďalší verš ukazujúci týchto „dvoch duchov“ je Ján 4:24: „Boh je Duch a tí, ktorí sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a pravde.“ Opäť prvá zmienka o „Duchu“ je s veľkým písmenom a druhá nie. Bohu, ktorý je Duch, sa musíme klaňať v našom ľudskom duchu. List Rimanom 8:16 tiež potvrdzuje existenciu dvoch duchov: „Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími.“ Zámeno „náš“ jednoznačne označuje nášho ľudského ducha a odstraňuje akýkoľvek dôvod na pochybnosti o skutočnosti božského Ducha ako aj ľudského ducha.

Mnohí, aj napriek tomu, že sú kresťanmi už veľa rokov, dvoch duchov v týchto veršoch nikdy neuzreli. A pritom ide o základnú pravdu týkajúcu sa Boha, Jeho úmyslu a našej kresťanskej skúsenosti.

Katalóg: 
Cena €5,50
Hmotnosť: 0.3 kg
Tagy: 

Prečo musíme byť spasení?

ObrázokPočas dejín sa mnohí kresťania vydali štúdiu Božieho Slova. Pán vždy požehnával tých, ktorí vychutnávali bohatstvá obsiahnuté v Biblii a zdieľali sa s nimi s ostatnými. Kresťania musia milovať Božie Slovo a neustále hľadať poznanie pravdy, ktoré toto Slovo obsahuje. Čím viac bodov pravdy vidíme, tým viac sme schopní zakúšať Pána.

Čo znamená Božia úplná spása? Prečo musíme byť spasení? Z čoho a do čoho sme spasení? Prečo nás Boh chce spasiť a prečo nás môže spasiť len On jediný? Ako nás spasí a čo musíme urobiť, aby sme boli spasení? Táto kniha, ktorá je jednou z niekoľkých kníh lekcií pôvodne určených na vyučovanie právd počas Letných škôl pravdy pre mládež, odpovie na všetky tieto otázky.

PREČÍTAJTE SI PRVÚ KAPITOLU alebo prejdite do E-shopu

€4,20
Obsah: 

Počas dejín sa mnohí kresťania vydali štúdiu Božieho Slova. Pán vždy požehnával tých, ktorí vychutnávali bohatstvá obsiahnuté v Biblii a zdieľali sa s nimi s ostatnými. Kresťania musia milovať Božie Slovo a neustále hľadať poznanie pravdy, ktoré toto Slovo obsahuje. Čím viac bodov pravdy vidíme, tým viac sme schopní zakúšať Pána.

Čo znamená Božia plná spása? Prečo musíme byť spasení? Z čoho a do čoho sme spasení? Prečo nás Boh chce spasiť a prečo nás môže spasiť len On jediný? Ako nás spasí a čo musíme urobiť, aby sme boli spasení? Táto kniha, ktorá je jednou z niekoľkých kníh lekcií pôvodne určených na vyučovanie právd počas Letných škôl pravdy pre mládež, odpovie na všetky tieto otázky.

Jazyk: SK, Mäkká väzba A5, 107 strán, ISBN 978-0-7363-7129-2

Katalóg: 
Cena €4,20
Tagy: 

ObrázokSPÁSA V BOŽOM PLÁNE

Čítanie z Písma

Ef 3:9-11; 1:9-11; 1 Tim 1:4; Ef 3:2; Gn 1:26

Osnova

I. Boží plán vo večnej minulosti

II. Božie blahé zaľúbenie

III. Boží večný zámer

IV. Božia ekonómia

V. Boží nepriateľ

VI. Božia spása

Text

Táto kniha lekcií sa zaoberá témou Božej plnej spásy. Čo znamená Božia plná spása? Prečo musíme byť spasení? Z čoho a do čoho sme spasení? Prečo nás Boh chce spasiť a prečo nás môže spasiť len On jediný? Ako nás spasí a čo musíme urobiť, aby sme boli spasení? Máme veľa otázok, nad ktorými budeme uvažovať. Táto kniha odpovie na všetky tieto otázky a povie nám o Božej spáse aj niečo viac. V prvej lekcii sa chceme zaoberať niečím, čo ste pravdepodobne ešte predtým nepočuli, tým, čo sa udialo vo večnej minulosti.

Séria obsahuje brožúry:
Boh je ochotný, Priateľ hriešnikov, Isté spasenie, Spravodlivé odpustenie, Uctievanie, ktoré približuje, Byť oddelení pre Pána

BOH JE OCHOTNÝ

Väčšina ľudí v tomto svete nemá rada, keď je nepochopená. Niekedy môžu byť dobré úmysly nepochopené a považované za zlé alebo môže byť nepochopená láska a považovaná za nenávisť. V tomto svete je veľa nežiadúcich vecí a nepochopenie medzi ne určite patrí. Tým však, kto je na celom svete najviac nepochopený, je Boh! Nedorozumenie, ktoré zažívame, je len malým zlomkom toho, čo zažíva Boh. On je Ten, kto je najviac nepochopený na celom svete! ...

Stránky